Integracja systemów Integracja systemów biznesowych

Integracja systemów informatycznych polega na scaleniu kilku systemów w taki sposób by mogły one korzystać nawzajem ze zgromadzonych w nich danych. Wraz z rozwojem informatyki integracja nabiera coraz większego znaczenia, gdyż bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym jest stworzenie jednego systemu posiadającego wszystkie niezbędne firmie funkcjonalności, a zarazem na tyle elastycznego by mógł być on z powodzeniem wykorzystywany w firmach o różnych profilach biznesowych.

Konieczność integracji wynika także z wdrażania systemów informatycznych w firmie stopniowo, według potrzeb poszczególnych działów. Zazwyczaj najpierw wdrażany jest system księgowy. Wraz z rozwojem działu handlowego zachodzi konieczność wdrożenia systemu CRM . Jeśli firma posiada dział produkcji, to nie obędzie się bez wdrożenia systemu MRP, czy ERP. Wraz z rozwojem firmy rośnie liczba działów pomiędzy którymi krążą liczne dokumenty, wówczas w uporządkowaniu obiegu dokumentów pomocny jest system DMS.

Zawsze nadchodzi jednak moment, kiedy pojawia się potrzeba wymiany informacji między wdrożonymi już systemami, czyli zintegrowania systemów. Przykładem takim może być integracja systemu CRM z systemem magazynowo-księgowym celem zapewnienia przedstawicielom handlowym możliwości bezpośredniego podglądu stanów magazynowych oferowanych przez nich produktów, podglądu płatności kontrahentów, czy możliwości rezerwacji towarów.

Innym przykładem może być integracja systemu CRM oraz ERP z witryną internetową lub wręcz rozbudowa CRM o dedykowaną witrynę (ekstranet) pozwalającą kontrahentom na bezpośredni zakup dostępnych towarów, składanie zamówień, zgłoszeń serwisowych, zapytań, itp. Integracja taka może stanowić zupełnie nowy kanał kontaktu z klientem pozwalający na zwiększenie obrotów firmy i wzrost zadowolenia klienta z obsługi.

W ramach swojej działalności zajmujemy się integracją systemów informatycznych. Integracji dokonujemy w ramach prowadzonego przez nas wdrożenia lub też na podstawie osobnego zlecenia klienta, po uprzednim przeprowadzeniu szczegółowej analizy.

W ramach wdrożeń oferowanych przez nas systemów Open Source zintegrowaliśmy m.in.:

Integracja SugarCRM, SuiteCRM z Raks, Subiekt, Optima system SugarCRM/SuiteCRM z systemami magazynowo-księgowymi, ERP (synchronizacja danych kontrahentów, produktów, faktur, rozliczeń),

Integracja SugarCRM, SuiteCRM z Joomla system Joomla z systemem SugarCRM/SuiteCRM (system składania zgłoszeń z poziomu witryny internetowej),

Integracja SugarCRM, SuiteCRM z WordPress system WordPress z systemem SugarCRM/SuiteCRM (system aplikowania z poziomu witryny internetowej i wyświetlanie informacji w witrynie internetowej z danych zgromadzonych w CRM),

Integracja SugarCRM, SuiteCRM z centralą telefoniczną Asterisk, Elastix system SugarCRM/SuiteCRM z centralą telefoniczną Asterisk/Elastix (identyfikacja rozmówcy, zestawianie i nagrywanie rozmów, automatyczne informowanie i odnotowywanie rozmów telefonicznych),

Integracja SugarCRM, SuiteCRM system SugarCRM z systemem KnowledgeTree (umożliwienie wykorzystania funkcjonalności KnowledgeTree zarządzania dokumentami w CRM).

Integracja SuiteCRM z Google system SuiteCRM z Google (synchronizacja kalendarzy, pobieranie plików z Google Drive).

Integracja SuiteCRM z Office365 system SuiteCRM z Office365 (synchronizacja kalendarzy).

Prowadzimy także konsultacje i analizy, podczas których określamy potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań informatycznych. W trakcie takich konsultacji określamy jakiej klasy system/systemy są niezbędne, aby zapewnić firmie dalszy, prężny rozwój. Często proponujemy konkretne rozwiązania oparte o systemy na licencji Open Source, które ze względu na niski koszt wdrożenia przy jednocześnie porównywalnych do systemów komercyjnych funkcjonalnościach zyskują w świecie coraz większą popularność.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem konsultacji, czy analizy potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych lub integracją działających już u Państwa systemów to prosimy o kontakt.