Moduł Ankiety w systemie SuiteCRM pozwala na tworzenie ankiet składających się z dowolnej ilości pytań/odpowiedzi wykorzystujących pola tekstowe (pytania otwarte), checkboxy, listy rozwijane, listy wielokrotnego wyboru, duże pola tekstowe (textarea). Ankiety można wykorzystać na wiele sposobów, np. jako powiązane z klientami dokumenty badań satysfakcji klienta, formularze zgłoszeniowe, ankiety oceniające, preferencji klienta, wewnętrzne.

Dla danej ankiety można wygenerować raport będący statystycznym podsumowaniem jej wyników.

Ankiety w systemie SuiteCRM.

Rys. Podgląd ankiety

Ankiety w systemie SuiteCRM.

Rys. Wypełnianie ankiety

Ankiety w systemie SuiteCRM.

Rys. Raport z wypełnień ankiety

 

Możliwe do oprogramowania są także inne funkcjonalności dotyczące ankiet wynikające z indywidualnych potrzeb klienta.

O moduł Ankiet może zostać rozbudowany także system SugarCRM.