Dostęp do poszczególnych pól w systemie SuiteCRM może okazać się konieczny w przypadku dużej ilości użytkowników, którzy wykonują różne operacje na tych samych danych. Standardowe funkcjonalności systemu SuiteCRM w zakresie definiowania dostępu do danych okazują się wówczas niewystarczające. Aby szczegółowo określić jakie pola, w jakich kartotekach i przez jakich użytkowników mogą być edytowalne konieczna jest rozbudowa systemu SuiteCRM.

Rozbudowa polega na ingerencji w funkcjonalność definiowania i sprawdzania uprawnień w systemie SuiteCRM poprzez rozbudowę ról o możliwość określenia czy dane pole w danym module (kartotece) jest ukryte, edytowalne, czy też jest tylko do podglądu.

 

Dostęp do poszczególnych pól w systemie SuiteCRM

Rys. Definiowanie dostępu do poszczególnych pól w module Kontrahenci

Dostęp do poszczególnych pól w systemie SuiteCRM - edycja roli

Rys. Edycja roli określającej uprawnienia w systemie SuiteCRM

O definiowanie dostępu do poszczególnych pól w systemie może zostać także rozbudowany system SugarCRM.