Integracja CRM z systemem GUS pozwala na pobieranie i aktualizowanie danych kontrahentów w CRM danymi z GUS. Zintegrowany może zostać system SugarCRM, SuiteCRM oraz VtigerCRM.

Typowy zakres integracji polega na dodaniu do kartoteki kontrahenta przycisku z akcją pobierania danych z systemu GUS.

Integracja CRM z systemem GUS - edycja kontrahenta

Rys. Integracja z systemem GUS – edycja kartoteki kontrahenta.

 

Dane pobierane są z GUS poprzez interfejs API na podstawie numeru NIP umieszczonego w kartotece kontrahenta. Pobrane dane są zapisywane w poszczególnych polach w kartotece.

Możliwa jest zmiana zakresu, czy funkcjonalności integracji podczas wdrożenia tego rozwiązania.