Integracja CRM z Google Drive pozwala na synchronizację danych pomiędzy CRM, a chmurą Google.

Pliki  z dysku Google mogą być cyklicznie pobierane i zapisywane np jako Dokumenty, czy Notatki w CRM .

Dodatkowo na podstawie nazwy pliku istnieje możliwość powiązywania pobranych dokumentów zapisanych w CRM np z kontrahentami.

Taką funkcjonalność można wykorzystać do pobierania nagranych rozmów przez aplikację w komórce (aplikacja zapisuje nagrania na dysku Google) i powiązywania ich po numerze telefonu (każde nagranie ma w nazwie numer telefonu) z kontaktami, kontrahentami, namiarami.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu CRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Google” oraz „Tajny klucz klienta Google”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Integracja CRM z Google Drive

Rys. Integracja CRM z kalendarzem Google – edycja profilu użytkownika.

Zintegrowany może zostać system SuiteCRM.