Integracja CRM z kalendarzem Office365 pozwala na synchronizację danych pomiędzy kalendarzem w CRM i w Office365.

Dane wpisane do CRM (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne) po synchronizacji pojawiają się w kalendarzu Office365. Natomiast wpisy dodane do kalendarza Office365 pojawiają się jako spotkania w CRM.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu CRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Office365” oraz „Tajny klucz klienta Office365”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Integracja CRM z kalendarzem Office365

Rys. Integracja CRM z kalendarzem Office365 – edycja profilu użytkownika.

Integracja CRM z kalendarzem Office365

Rys. Wpis w CRM.

Integracja CRM z kalendarzem Office365

Rys. Wpis w Office365.

Zintegrowany może zostać system SuiteCRM.