Integracja CRM z kalendarzem Google pozwala na synchronizację danych pomiędzy kalendarzem w CRM i w Google.

Dane wpisane do CRM (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne) po synchronizacji pojawiają się w kalendarzu Google. Można je zobaczyć i obsłużyć z poziomu urządzenia mobilnego (pracującego pod kontrolą systemu Android). Natomiast wpisy dodane do kalendarza Google pojawiają się jako spotkania w CRM.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu CRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Google” oraz „Tajny klucz klienta Google”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Integracja CRM z kalendarzem Google

Rys. Integracja CRM z kalendarzem Google – edycja profilu użytkownika.

Zintegrowany może zostać system SuiteCRM.


Prezentacja integracji.