Istnieje możliwość współpracy systemu SuiteCRM z centralami telefonicznymi. Przykładem może być tu integracja z software’ową (darmową) centralą Asterisk / Elastix / FreePBX, która dodatkowo może zostać skonfigurowana do współpracy z dowolnym operatorem VoIP. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów rozmów telefonicznych w firmie.

Dzięki takiej integracji wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące mogą być w systemie automatycznie odnotowywane oraz nagrywane. System identyfikuje automatycznie dzwoniącego i wyświetla jego dane. Bardzo prosto można także zestawiać rozmowy wychodzące z systemu CRM – wystarczy kliknąć na ikonkę telefonu obok numeru telefonu zapisanego w kartotece kontrahenta, czy kontaktu (funkcjonalność Click2Call).

Integracja z centralą telefoniczną Asterisk, Elastix, FreePBX.

Rys. Rozmowa przychodząca

 

Integracja z centralą telefoniczną Asterisk, Elastix, FreePBX.

Rys. Rozmowa wychodząca

 

Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną .

Rys. Podgląd zapisanej automatycznie w CRM rozmowy telefonicznej

Zintegrowany z centralą telefoniczną może zostać także system SugarCRM.