Integracja z systemem magazynowo-księgowym pozwala na automatyczną synchronizację i :

  •  podgląd w systemie SuiteCRM wystawionych w faktur w module Faktury Sprzedaży lub też bezpośrednio w kartotece Kontrahenta.
  •  raportowanie informacji dotyczących rozliczeń należności z tytułu wystawionych faktur.
  •  aktualizowanie danych w kartotekach w SuiteCRM danymi z systemu magazynowo-księgowego

Możliwe jest także rozszerzenie integracji o pobieranie z systemu magazynowo-księgowego innych danych, np. produktów, cen,  dzięki czemu możliwe jest przenoszenie do SuiteCRM informacji o sprzedanych produktach (pozycje faktur) i na tej postawie analizowanie sprzedaży z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie produktów.

Poniżej kilka zrzutów ekranu obrazujących możliwości integracji.

Integracja z systemem magazynowo-księgowym - podgląd faktury

Rys. Faktura w CRM (nagłówek) zaimportowana z systemu magazynowo-księgowego.Integracja z systemem magazynowo-księgowym - lista faktur

Rys. Lista faktur w CRM zaimportowanych z systemu magazynowo-księgowego.Integracja z systemem magazynowo-księgowym - Subiekt

Rys. Widok listy faktur po synchronizacji w Subiekcie i w CRM.Integracja z systemem magazynowo-księgowym - zestawienie sprzedaży

Rys. Przykładowe zestawienie sprzedaży w CRM.

 

Możliwe do oprogramowania są także inne opcje integracji wynikające z indywidualnych potrzeb klienta.

Zintegrowany z systemem magazynowo-księgowym może zostać także system SugarCRM.