Moduł Komentarze rozszerza funkcjonalności systemu SuiteCRM o możliwość umieszczania komentarzy pod rekordami wpisanymi w systemie.  Dzięki temu komentarze są zapisywane w kontekście danego rekordu. Komentarze mogą być usuwane tylko przez uprawnione osoby. System automatycznie powiadamia e-mailem wszystkie osoby, które wcześniej dodały komentarz pod danym rekordem o dodaniu nowego komentarza przez inna osobę. Funkcjonalność komentowania w CRM usprawnia i przyspiesza wewnętrznej komunikację w firmie.

Komentarze

Rys. Panel Komentarze pod rekordem w CRM.

O komentarze może zostać rozbudowany także system SugarCRM.