Nasze autorskie moduły Produkty, Oferty, Zamówienia, Faktury stanowią alternatywę i uzupełnienie dla standardowych modułów systemu SuiteCRM pośród których nie ma modułu Zamówień.

Moduł Produkty pozwala na gromadzenie informacji o oferowanym asortymencie produktów czy usług.

Moduł Oferty umożliwia stworzenie indywidualnych ofert sprzedażowych dla klienta opartych na posiadanym asortymencie z uwzględnieniem rabatów kwotowych i procentowych. Asortyment na ofercie może być pogrupowany w sekcje. Ofertę można przekształcić do formatu PDF, wydrukować, wysłać do klienta e-mailem bezpośrednio z systemu CRM i zachować w historii działań z klientem. Wszystkie te operacje są zautomatyzowane. Dzięki wbudowanemu graficznemu generatorowi szablonów można samodzielnie tworzyć i edytować szablony ofert.

Poniżej krótki film prezentujący funkcjonalność modułu Oferty.

Oferty mogą być konwertowane w Zamówienia. Zamówienia mogą być także tworzone niezależnie na podstawie dostępnego asortymentu. Podobnie jak w ofertach produkty na zamówieniu można grupować w sekcje, a dzięki graficznemu generatorowi można samodzielnie definiować szablony Zamówień. Zarówno na podstawie Ofert jak i Zamówień mogą być generowane Faktury.

W systemie można wystawiać faktury VAT, faktury PRO FORMA oraz generować duplikaty faktur. Poszczególne pozycje na fakturach mogą być wpisywane ręcznie lub wybierane z modułu Produkty. Jednym kliknięciem można z faktury PRO FORMA wygenerować fakturę VAT.  Moduł umożliwia generowanie faktur w formacie PDF oraz ich wysyłkę do klienta w załączniku e-maila.

Produkty, Oferty, Zamówienia, Faktury dla systemu SuiteCRM

Rys. Edycja faktury

Opisane moduły Produkty, Oferty, Zamówienia, Faktury mogą zostać wdrożone w miejsce standardowych modułów systemu SuiteCRM, które mogą zostać ukryte. Wdrożenie może objąć wszystkie moduły albo tylko wybrane z nich.