Istnieje możliwość zintegrowania systemu CRM z serwerem służącym do wysyłki SMS. Dzięki temu możliwa staje się rozbudowa systemu CRM o funkcjonalność powiadomień, przypomnień. Powiadomienia mogą być definiowane w  modułach Zadania, Projekty, Zdania Projektowe, Spotkania, Rozmowy telefoniczne. Mogą one służyć do informowania użytkowników o przydzielonej mu pracy (zadaniu), przypominania o konieczności jego wykonania, czy o jego przeterminowaniu, a także np. informowania zlecającego o wykonaniu pracy, którą zlecił. SMS może zostać wysłany z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, które może być dowolnie konfigurowane. Zwiększa to skuteczność tego typu przypomnień, zapewniając komfort czasowy użytkownikowi, który daną czynność sobie zaplanował.

Przypomnienia, powiadomienia SMS

Rys. Przykładowy panel przypomnień w zadaniu.

Wiadomości SMS mogą być także wysyłane z kartotek kontrahentów, wizytówek oraz osób kontaktowych. Wysłane SMS-y są zapisywane w CRM w postaci notatek pod kartoteką odbiorcy SMS-a.

System na bieżąco monitoruje ilość dostępnych SMS-ów i w przypadku określonego wcześniej w konfiguracji niskiego stanu konta wysyła do administratora odpowiednie powiadomienie e-mailowe.

Możliwe do oprogramowania są także inne opcje SMS wynikające z indywidualnych potrzeb klienta.

O przypomnienia, powiadomienia SMS może zostać także rozbudowany system SugarCRM.