Wnioski urlopowe mogą być składane przez poszczególnych pracowników.

Po złożeniu wniosku automatycznie generuje i przydziela się zadanie (prośba o rozpatrzenie wniosku) osobie będącej przełożonym  wnioskodawcy. Przełożony powiadamiany jest także e-mailem o konieczności rozpatrzenia wniosku. Przełożony może wniosek zaakceptować lub odrzucić.

Urlopy można filtrować na poszczególne osoby i statusy i przeglądać na dodatkowym kalendarzu.

Wnioski urlopowe i ich podgląd w kalendarzu w systemie SuiteCRM.

Rys. Złożenie wniosku urlopowego.

 

Wnioski urlopowe i ich podgląd w kalendarzu w systemie SuiteCRM.

Rys. Kalendarz urlopów.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu SuiteCRM tak, aby na wbudowanym systemowym kalendarzu pokazywały się zaakceptowane wnioski urlopowe oraz podczas planowania działań na pasku dostępności pracowników uwzględniana była nieobecność spowodowana urlopem. Po zintegrowaniu systemu kadrowego z systemem SuiteCRM ilość dni wolnych jakie może dany pracownik wykorzystać może być pobierana bezpośrednio z systemu kadrowego podczas tworzenia nowego wniosku.