System CRM dla firm organizujących szkolenia zbudowany został na bazie systemu SuiteCRM.
System ma budowę modułową, co umożliwia jego dalszą rozbudowę o nowe, dodatkowe moduły lub też wyłączenie modułów, które nie będą w użyciu.

CRM dla firm organizujących szkolenia

System wyposażony w wygodny, intuicyjny interfejs oferuje łatwe zarządzanie Szkoleniami, Uczestnikami szkoleń, Trenerami i Zasobami itp. Projekty szkoleń w połączeniu z modułem Czynności (Spotkania, Rozmowy tel., Notatki, Zadania) oraz Poczty e-mail pozwalają na planowanie i śledzenie prac związanych z realizowanymi szkoleniami, czy konferencjami.
Moduł pocztowy pozwala na wysyłanie i odbieranie poczty oraz podpinanie jej pod Kontrahentów, Kontakty, Uczestników, Trenerów, Szkolenia, Projekty szkoleń itp. Ponadto system jest wyposażony w moduł Kampanie pozwalający na masową wysyłkę materiałów (np. reklam, zaproszeń) do określonych grup odbiorców.
Do analizy szkoleń pod względem przychodowym służą Okazje, których prowadzenie pozwala szacować i analizować na dostępnych wykresach przychód firmy.
Moduł Szkoleń pozwala na planowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem szkolenia, wyborem trenerów, zapisami uczestników itp. Z poziomu szkolenia możliwa jest wysyłka powiadomień e-mailem do uczestników oraz/lub trenerów powiązanych z tym szkoleniem.
System pozwala także na automatyczne generowanie w formacie PDF, a następnie wydruk listy obecności uczestników szkolenia. Dla danego szkolenia „jednym kliknięciem” możliwe jest także wydrukowanie certyfikatów dla wszystkich uczestników.
Moduł Zasoby w połączeniu z Kalendarzem dostępności Zasobów pozwala na zarządzanie sprzętem, salami itp. które się niezbędne w celu zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia, czy konferencji.
Elastyczny moduł Raporty, umożliwia głęboką analizę danych zgromadzonych w systemie za pomocą dowolnie definiowanych raportów, które mogą być przydatne np. w analizach biznesowych dla kadry zarządzającej.

Zalety systemu :
• użytkownicy korzystają z systemu wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową (nie wymagana jest instalacja dodatkowego oprogramowania po stronie użytkowników końcowych)
• możliwość modyfikowania systemu według potrzeb Klienta
• budowa modułowa umożliwiająca rozbudowę systemu
• wybór wersji językowej interfejsu użytkownika przy logowaniu do systemu
• możliwość przenoszenia danych z innych systemów (MS SQL, Excel, itd.) – jednorazowy import danych lub synchronizacja z innymi systemami
• niewielkie wymagania sprzętowe zapewniające szybką pracę w systemie
• wieloplatformowość – może pracować pod kontrolą darmowego systemu operacyjnego z rodziny Linuks lub na komercyjnej platformie Windows – wykorzystuje ogólnodostępne oprogramowanie: Apache, MySQL, PHP
• brak opłaty za zakup licencji – darmowe użytkowanie systemu
• dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową (dostęp niezależny od platformy systemowej i miejsca pobytu użytkownika)
• bezpieczny dostęp do danych zapisanych w systemie poprzez szyfrowany protokół HTTPS
• licencja Open Source – możliwość samodzielnego utrzymania i rozwoju systemu w ramach własnego zaplecza informatycznego

Aby mogli Państwo samodzielnie zapoznać się z funkcjonalnościami systemu CRM dla firm organizujących szkolenia udostępniliśmy pod adresem http://demo.specinfo.pl/szkolenia wersję demonstracyjną systemu.

Cennik wdrożenia:

Przebieg wdrożenia: Zdalna instalacja i konfiguracja systemu na udostępnionym przez Klienta serwerze. Konfiguracja systemu obejmuje konfigurację użytkowników oraz konfigurację systemowej skrzynki pocztowej. W ramach wdrożenia instalujemy i konfigurujemy odpowiednie środowisko serwera, na którym będzie pracował system CRM.

Gwarancja:

  • Udzielamy 3 miesiące gwarancji na poprawność funkcjonowania wszelkich modyfikacji kodu wprowadzonych podczas wdrożenia systemu. W czasie okresu tej gwarancji wszelkie ewentualne wykryte błędy w tym kodzie będą przez nas nieodpłatnie usuwane.
  • Udzielamy 1 miesiąc gwarancji na ewentualne błędy krytyczne uniemożliwiające prace w systemie nie będące wynikiem niewłaściwego modyfikowania systemu przez administratora. W czasie okresu tej gwarancji wszelkie takie błędy krytyczne będą przez nas nieodpłatnie usuwane.

Cena: 2600 zł netto (nie zależy od ilości użytkowników!)

UWAGA! Możliwa jest rozbudowa lub modyfikacja wdrażanego systemu CRM dla firm organizujących szkolenia.

Dodatkowe usługi:

  • Szkolenie z obsługi i administracji systemu CRM
  • Import danych
  • Obsługa powdrożeniowa
  • Rozbudowa, modyfikacje systemu
  • Integracje np. z serwerem SMS pozwalająca na wysyłkę przypomnień i powiadomień SMS