osTicket jest systemem służącym do obsługi zgłoszeń na licencji Open Source, co pozwala na korzystanie z niego bez jakichkolwiek ograniczeń oraz jego rozbudowę celem dostosowania pod indywidulane potrzeby.

System wykorzystywany może być do obsługi serwisowej np. sprzedanych maszyn, urządzeń, systemów jaką świadczyć mogą firmy produkcyjne, usługowe handlowe, czy informatyczne.


osTicket - system obsługi zgłoszeń
Rys. Tworzenie zgłoszenia w osTicket.

Funkcjonalności systemu osTicket:

osTicket - RaportyRaporty, Wykresy. Zestawienia w formie graficznej i tabelarycznej pozwalające na prowadzenie analiz dotyczących otwartych jaki i zamkniętych zgłoszeń.

osTicket - konfigurowalne tematy pomocyKonfigurowalne tematy pomocy. Zarządzanie tematami pomocy technicznej umożliwia dostosowanie systemu do własnych potrzeb.                                                                                            

osTicket - Portal klientaPortal klienta. Umożliwia klientom zakładanie nowych zgłoszeń oraz monitorowanie i uzupełnianie istniejących zgłoszeń.                                                                                            

osTicket - SLASLA – umowy serwisowe. Definiowanie SLA i przypisywanie ich do zgłoszeń. Wyliczanie oczekiwanego terminu zamknięcia zgłoszenia na podstawie SLA.

osTicket - Reguły i fltry zgłoszeńReguły i filtry zgłoszeń. Definiowanie reguł na podstawie których tworzone zgłoszenia są przypisywane do odpowiednich działów czy pracowników. Filtry zgłószeń zapewniają utrzymanie porządku w systemie osTicket.                                                                                            

osTicket - wykorzystanie poczty e-mail do obsługi zgłoszeńWykorzystanie poczty e-mail do obsługi zgłoszeń. Zgłoszenia mogą być tworzone automatycznie z e-maili. Korespondencja e-mail z klientem w kontekście zgłoszenia. Automatyczne powiadamianie klienta e-mailem o zmianie statusu, czy zamknięciu zgłoszenia.

 

Oferujemy:

  1. Instalację i konfigurację systemu osTicket (przygotowanie serwera, instalacja, konfiguracja, dostosowanie)
  2. Szkolenie z obsługi systemu
  3. Wsparcie techniczne i rozbudowę systemu osTicket