W ramach swojej działalności oferujemy następujące usługi informatyczne:

Usługi informatyczne - analiza przedwdrożeniowa, konsultacje Analiza przedwdrożeniowa/Konsultacje

W przypadku budowy systemu dedykowanego na bazie silnika SuiteCRM/SugarCRM lub w przypadku dużej rozbudowy systemu CRM konieczne staje się przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej lub konsultacji.
Celem analizy jest:

 • określenie potrzeb Klienta w zakresie dostosowania systemu CRM,
 • zdefiniowanie zakresu zmian w systemie,
 • określenie założeń schematu integracji z innymi systemami,
 • przygotowanie specyfikacji technicznej koniecznej do przeprowadzenia wdrożenia i będącej częścią umowy wdrożeniowej.

Usługi informatyczne - wdrożenia Wdrożenia

 • W ramach wdrożenia oferujemy instalację i konfigurację odpowiedniego środowiska na serwerze, na którym będzie pracował system CRM.
 • Usługi wdrożeniowe obejmują zarówno instalację najnowszej stabilnej wersji systemu CRM jak i jego spolszczenie oraz konfigurację systemu.
 • Udzielamy gwarancji na poprawność funkcjonowania wszelkich modyfikacji kodu wprowadzonych podczas wdrożenia systemu oraz ewentualne błędy krytyczne uniemożliwiające prace w systemie nie będące wynikiem niewłaściwego modyfikowania systemu przez administratora. W czasie okresu tej gwarancji wszelkie takie błędy będą przez nas nieodpłatnie usuwane

Usługi informatyczne - szkolenia Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z obsługi i administrowania systemem CRM, które skierowane są zarówno do użytkowników końcowych jak i administratorów systemu. Uzupełnieniem szkoleń jest usługa helpdesku jaką oferujemy.

Usługi informatyczne - helpdesk, obsługa serwisowa Helpdesk/Obsługa serwisowa

Świadczymy usługi opieki serwisowej nad instancjami systemu CRM. W zależności od zakresu takiej usługi świadczyć możemy:

 • pomoc użytkownikom systemu w codziennej obsłudze systemu
 • pomoc administratorom systemu w posługiwaniu się narzędziami administracyjnymi wbudowanymi w system
 • usuwanie pojawiających się problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu
 • administrowanie systemem
 • wprowadzanie modyfikacji systemu

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno e-mailem, telefoniczne jak i poprzez system do obsługi zgłoszeń, który udostępniamy nieodpłatnie  w ramach świadczonej obsługi serwisowej.

Usługi informatyczne - integracje Integracje

Oferujemy wykonanie integracji systemu SuiteCRM/SugarCRM z innym dowolnym systemem. Jeśli to możliwe, to integrację wykonujemy przy wykorzystaniu API systemów integrowanych lub jeśli integrowany system API nie posiada integrację wykonujemy na poziomie bazy danych.
SuiteCRM/SugarCRM może zostać zintegrowany z:

 • systemem magazynowo księgowym (Optima, Raks, Subiekt, itp) w celu np. synchronizacji produktów, faktur, rozliczeń, zamówień, itp
 • systemem CMS (Joomla, WordPress, Drupal, itp) w celu np. pobierania danych z formularzy umieszczonych na firmowej witrynie internetowej
 • sklepem internetowym w celu np. pobierania złożonych zamówień
 • centralami telefonicznymi opartymi na Asterisk (Elastix)
 • serwerem do automatycznej wysyłki SMS
 • innymi programami, czy systemami, gdy zachodzi konieczność wymiany danych

Usługi informatyczne - modyfikacje, rozbudowa Modyfikacje/Rozbudowa

Na życzenie Klienta możemy wykonać modyfikacje standardowych funkcjonalności systemu tak, by został on dopasowany do potrzeb Klienta.
Oferujemy także wykonanie rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności oraz nowe moduły.
Modyfikacja/rozbudowa systemu wymaga przygotowania specyfikacji zmian jakie należy wprowadzić. Specyfikacja taka może być wynikiem analizy przedwdrożeniowej lub może zostać samodzielnie przygotowana przez Klienta.

Usługi informatyczne - hosting Hosting

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy usługę hostingu systemu CRM. System hostowany jest na naszym serwerze umieszczonych w jednym z największych centrum danych w Europie, dzięki czemu możemy zapewnić dostępność systemu na poziomie bliskim 100% oraz dostęp do niego poprzez  szybkie łącza internetowe.
Parametry hostingu zostały przez nas dobrane tak, by hostowany CRM działał szybko i sprawnie.